Små och stora jobb..

Inget jobb är för stort eller för litet för oss.

Vi åtar oss att bygga nya hus, att renovera och bygga om gamla hus. Vi gör även småjobb som att bygga förvaringslådor till trallet eller en ny grind.


Hus byggt från grunden


Grind och staket

• Fler bilder / Referensobjekt

Varför anlita oss?

  • En fördel med att anlita ett företag som har sin bas på ön är att vi finns där jämt. Vi kan inte göra ett fuskbygge och sedan försvinna. Vi utför kvalitetsarbeten. Ibland tar det därför lite tid, men för er som kund brukar det löna sig i det långa loppet.
  • En annan fördel att anlita ett lokalt företag på ön är att vi känner till vår ön. Vi har bra kontakter med andra hantverkare och om det behövs så går vi ihop och gör jobben tillsammans.
  • Vi har även bra kontakt med leverantörer.
  • Vi har också resurser att sköta våra transporter på ön själva.
  • Vi har även egna båtar och kan hämta och köra material själva om det behövs

Eko-fiber

Vi försöker att arbeta så miljövänligt som möjligt. Därför föredrar vi att isolera med Eko-fiber på de byggen vi jobbar med. Det är ett isoleringsmaterial som består av returpapper.

Copyright©2004, www.antes.se - All Rights Reserved!